ASME OMAE 2018 is almost there!

ASME OMAE 2018 (http://www.asme.org/events/omae) will take place in June in Madrid!

We will have more than one thousand attendees and a very exciting programme,  including evening lectures by Dr. Jason Jonkman (NREL), Prof. Kim Vandiver (MIT) and J. Pinkster (PMH bv and Delft University of Tehcnology).

Don’t forget to check for information on the Outreach for Engineers and the short courses: WEC Design Practices and Tools; Dynamics and Vibrations in Offshore Structures; The Human Factor Role in Wellbore and Tubular Integrity for Oil and Gas; and Numerical and Experimental Dynamic Analysis of Offshore Wind Turbines.

Check out the sponsors: https://www.asme.org/events/omae/sponsor-exhibit/our-sponsors-exhibitors

Bioinspiració per crear nous sistemes de propulsió naval

La interacció fluid-estructura és una branca de la física que estudia les interaccions entre els elements sòlids-elàstics o deformables i els fluids que els envolten, com l’aire i l’aigua. Tenint en compte que ens movem envoltats d’aire i que el 70% de la superfície terrestre és aigua, aquesta interacció és molt present a les nostres vides. De fet, és crucial en àmbits tan diversos, com la física de les cordes vocals, el flux sanguini a les artèries, l’acció del vent sobre els edificis o la força dels corrents marins en les estructures oceàniques. Professor titular d’Enginyeria Mecànica a la Universitat Rovira i Virgili, Francisco J. Huera-Huarte estudia els fenòmens d’interacció fluid-estructura en els camps de l’enginyeria naval i oceànica

Source: Bioinspiració per crear nous sistemes de propulsió naval